Menu:

Taal:

Sprache: Deutsch
Taal: Nederlands

Contact:

David Schmidhofer david.schmidhofer
@nl-de.com

Kwaliteit en prijs op de vertaalmarkt 2

Redenen voor de omkering van een marktwet op het domein van vertaalwerk

(Deel 1 lezen...)

1. Zelfstandigen

De meeste vertalers werken zelfstandig. Vast aangestelde vertalers zijn er wel in grote ondernemingen en instellingen, maar meestal slechts voor de eigen behoefte. Vertaalbureaus, die hoofdzakelijk met vast aangestelde vertalers werken, zijn een grote uitzondering. Bijna alle vertaalagentschappen halen hun belangrijkste omzet uit hun activiteit als bemiddelaar. Ze nemen om zo te zeggen de marketing en de verantwoordelijkheid op zich voor een staf zelfstandige vertalers, helpen hen aan opdrachten en maken winst door de klant meer aan te rekenen dan ze de vertaler betalen.

2. Dezelfde eindopdracht-uitvoerder

Die vertalers, die door de agentschappen bemiddeld worden, nemen ook opdrachten aan van privéklanten (eindklanten) en kunnen zodoende een betere prijs aanbieden dan de agentschappen, zonder daarmee aan winst in te boeten.

3. Grote verschillen in kwaliteit en weinig uitstekende vertalers

De vertalersmarkt is niet gereguleerd. Bijna iedereen kan zich zonder verdere verplichtingen 'vertaler' noemen en zijn diensten aanbieden. Dat leidt tot en relatief gelijkmatige spreiding van vertalers over alle kwaliteitsniveaus. Terwijl bijvoorbeeld bij installateurs de grote meerderheid aan dienstverleners zich kwalitatief gezien in de betere middenmoot bevinden (met een paar uitzonderingen naar onder en naar boven), kan de keuze van een vertaler op basis van toeval wél tamelijk gevaarlijk worden.

Er zijn dus niet al te veel heel goede vertalers. Uitstekende vertalers zijn er echter nog veel minder. Precies naar beide, heel goede en uitstekende, vertalers is er een buitenproportionele vraag. Wat betekent dit voor die vertalers? Het betekent voor hen vooral dat ze geen behoefte hebben aan een vaste aanstelling in een vertaalbureau en, ten tweede, dat ze slechts in beperkte mate geïnteresseerd zijn in opdrachten van vertaalagentschappen. Die buitengewoon grote vraag naar hun diensten biedt hun de mogelijkheid om zich te concentreren op de lucratieve business met eindklanten.

Een verder gevolg is dat deze vertalers niet bereid zijn om hun prijzen al te zeer onder die van de vertaalagentschappen te plaatsen. Het vertaalagentschap kan de hoogkwalitatieve teksten van deze vertalers niet goedkoper aanbieden dan de vertalers zelf.

4. Kosten

Zelfstandige vertalers kunnen hun lopende kosten in vergelijking met agentschappen erg laag houden. Ze werken van thuis uit en hebben noch medewerkers nodig, noch al te veel technische uitrusting voor hun werk. Een agentschap werkt in vergelijking daarmee dus niet kostenefficiënter (zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij een groot garagebedrijf in vergelijking met een kleine mechanicus), maar inefficiënter.

Conclusie

Samenvattend kan men dus stellen:

  1. Het gebruikelijke mechanisme van de groothandelaar (kleine winstmarges compenseren door hoge omzetten) functioneert bij vertalingen niet, omdat de vertaler geen echte belangstelling heeft om daarin mee te draaien.
  2. De einduitvoerders van een vertaling zijn op beide vlakken (agentschap en freelancer) dezelfde personen.
  3. Vertalers die hoge kwaliteit leveren, werken bijna altijd los van agentschappen, omdat dit heel lucratief is.
  4. Agentschappen werken niet rationaliserend, maar zijn in plaats daarvan juist minder efficiënt.

Het voorgaande leidt tot het besluit (dat in de praktijk voldoende bevestigd wordt) dat vertaalagentschappen meestal geen betere prijs-kwaliteits-verhouding aanbieden dan zelfstandige vertalers. Als agentschappen opvallend lage prijzen aanbieden, kan men er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van uitgaan dat ze niet met heel goede of uitstekende vertalers werken, maar met beginnelingen. En omgekeerd: als een agentschap de reputatie heeft om uitstekende vertalingen te leveren, dan zal een prijsvergelijking met een uitstekende zelfstandige vertaler bijna altijd in het voordeel van deze laatste uitvallen.

David Schmidhofer - Vertaler voor de talen Nederlands en Duits