Menu:

Taal:

Sprache: Deutsch
Taal: Nederlands

Contact:

David Schmidhofer david.schmidhofer
@nl-de.com

Kwaliteit en prijs op de vertaalmarkt

Is er een samenhang tussen de prijzen en de geboden kwaliteit op de vertaalmarkt?

Het antwoordt luidt: normaal wel. En wel op verschillende vlakken: algemeen en bij de individuele vertaler.

Algemeen

Een terechte vraag, die klanten zich vaak stellen, is of zij bij een aanbieder van vertalingen die tegen lage prijzen werkt dezelfde kwaliteit kunnen verwachten als bij een aanbieder die tegen hoge prijzen werkt. Het gezond verstand zegt: 'neen'. En statistisch gezien klopt die redenering. Goede vertalingen zijn geen 'toevalsproduct', maar het resultaat van de bekwaamheid en inzet van een goed vertaler. En goede vertalers hebben in de regel een universitaire opleiding genoten en hebben meerdere jaren voltijdse vertaalervaring.

Beide argumenten - hun opleiding en ervaring - kunnen vertalers op de vrije markt inzetten om hogere prijzen te berekenen. Enerzijds omdat ze geloofwaardig kunnen maken dat hun dienstverlening kwalitatief hoogwaardiger is dan die van een lager opgeleide en/of minder ervaren vertaler. Anderzijds omdat ze door hun lange ervaring een ruimer klantenbestand hebben opgebouwd en over betere marketingmogelijkheden beschikken, daardoor meer opdrachten krijgen en het risico kunnen nemen om af en toe een vertaalopdracht aan de concurrentie te verliezen.

Individuele vertaler

Nu rijst natuurlijk de vraag hoe dat alles er bij de individuele vertaler uitziet. Levert een vertaler altijd dezelfde kwaliteit? Kan de kwaliteit van één en dezelfde vertaler bij betere betaling ook beter worden? Het antwoord op de laatste vraag luidt: 'ja, tot op bepaalde hoogte'. Weliswaar worden vertaalcapaciteiten, talige aanleg en vreemde-talenkennis vanzelfsprekend niet beter door een hogere betaling. Maar men mag niet vergeten dat ook de zorgvuldigheid waarmee de vertaling uitgevoerd en de vormgeving die eraan gegeven wordt een doorslaggevende rol spelen in de kwaliteit van het resultaat.

De kwaliteit van de vertalingen van één en dezelfde persoon kan relatief sterk schommelen. Bepalend is de tijd die de vertaler in de opdracht investeert. Concreet gezien gaat het erom hoe zorgvuldig hij rechercheert, formuleert en vooral corrigeert.

Statistische situatie

Het voorgaande kan zoals gezegd niet meer dan een 'normale', statistische situatie beschrijven. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een vertaler duur en slecht, of goedkoop en goed is. Vanzelfsprekend streeft de klant ernaar om een zo hoogwaardig mogelijke vertaling te verkrijgen tegen een zo laag mogelijke prijs. De beslissende vraag voor hem is welke aanbieder het best aan dit ideaal beantwoordt. Op dit punt verschilt de vertaalmarkt sterk van vele andere markten. Bij de aankoop van consumptiegoederen kunnen de groothandelaars door hun grote omzetten met kleine winstmarges werken en daardoor gunstiger verkopen dan kleinhandelaars. En in de dienstverleningssector worden personen vast aangesteld en wordt hun inzet zo gepland, dat de grootst mogelijke efficiëntie gegarandeerd is. De bediende geeft de voorkeur aan zekerheid van werk boven het op de markt gebruikelijke uurloon. De onderneming kan bij dezelfde kwaliteit goedkoper aanbieden dan de individuele ondernemer.

Alleen, op de vertaalmarkt gaat deze logica interessant genoeg niet op. En dat heeft verschillende redenen.

Lees verder...