Menu:

Taal:

Sprache: Deutsch
Taal: Nederlands

Contact:

David Schmidhofer david.schmidhofer
@nl-de.com

Links:

- Vertalingen naar het Nederlands

Vaak gestelde vragen


Hoeveel kost mijn vertaling?

De prijs voor een vertaling is in de eerste plaats afhankelijk van de tekstsoort. Als richtwaarde kunt u rekening houden met een prijs van 0,10 euro per woord (bv. voor een persoonlijke brief). Vakteksten (bv. rechtsteksten, brochures, handleidingen) kunnen naargelang de moeilijheidsgraad iets duurder zijn.

Zijn deze prijzen concurrerend?

Buitengewoon concurrerend. Kwalitatief speel ik in de hoogste afdeling van de vertaalmarkt. Wat de prijs betreft, bevind ik mij in het onderste middenveld.

Vind ik een goedkopere vertaler?

8 op de 10 vertalers zijn duurder; soms tot 100%. Van de overige twee vertalers heeft vermoedelijk één geen eigen website en is slechts moeilijk te vinden. Met enige inspanning lukt het u waarschijnlijk toch een vertaler te vinden die gunstigere prijzen aanbiedt dan ik. Grote sommen kunt u daarbij echter niet meer sparen. Om van de kwaliteit nog maar te zwijgen.

En als ik mij tot een vertaalbureau wend?

Dan landt de tekst uiteindelijk vaak ook bij mij.

Hoe functioneert de betaling?

Samen met de vertaling krijgt u per e-mail mijn rekening. Daarop vindt u mijn rekeninggegevens met IBAN en BIC. De overschrijving uit EU-landen is gratis.

Moet ik een voorschot betalen?

Nee, het volstaat als u mij bij het bestellen uw volledige adresgegevens geeft.

Hoe lang duurt de vertaling?

Bij kortere teksten hangt dit volledig af van mijn orderpositie. De levertijd varieert hier meestal tussen een uur en een dag.

Bij langere teksten kunt u uitgaan van 1500 tot 2000 woorden per kalenderdag als richtwaarde.

Hoeveel kan een vertaler per dag vertalen?

Men gaat in de vertalersbranche uit van een langdurig vol te houden prestatie van 3000 woorden per werkdag.

Brengt u speciale toeslagen in rekening?

Neen. U krijgt uw vertaling in principe zo snel als mijn orderpositie het toelaat. Kortere teksten lever ik zonder meer op heel korte tijd - zonder meerprijs.

Werkt u ook in het weekend?

Indien nodig, zonder meerprijs.

Wordt mijn tekst in standaardduits vertaald?

Vanzelfsprekend worden alle teksten in Standaardduits (voor Duitsland) en nieuwe spelling geleverd.

Vertaalt u ook van het Duits naar het Nederlands?

Neen. Ook als dat in principe mogelijk zou zijn, doe ik het slechts in uitzonderlijke gevallen. Mijn werk is op efficiëntie toegespitst. Daarbij hoort dat ik mij op één talencombinatie concentreer en enkel in mijn moedertaal vertaal.