Menu:

Lay-out
Normaliter worden door de toepassing van computerondersteund vertalen alle lay-out-elementen van de brontekst automatisch overgenomen in de vertaling. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk. Hier moet de lay-out manueel worden aangepast.

Taal:

Sprache: Deutsch
Taal: Nederlands

Contact:

David Schmidhofer david.schmidhofer
@nl-de.com

De Brontekst


De brontekst is de tekst die vertaald wordt. Hij kan klaarliggen in verschillende vormen: op papier, als opname of, zoals gewoonlijk, in elektronische vorm. Vertalingen van teksten die niet in elektronische vorm en als files van een conventionele tekstverwerkingssoftware beschikbaar zijn, kosten meestal meer tijd. Zij eisen veelal ook een bijkomende software of bijzondere kennis. Al deze factoren hebben een effect op de te investeren tijd en de prijs van de dienst.

 

Filetypes


Word-bestanden
Meestal ligt de brontekst klaar als Word-bestand. Dan is de efficiëntie van het vertaalproces uiterst hoog. Dit komt door een verregaande automatisering dankzij computerondersteund vertalen. Als de tekst ook qua inhoud voldoet aan de betreffende eisen, dan kan de vertaler werken tegen het basistarief.

Andere Office-bestanden
Ook Excel- en Powerpoint-bestanden kunnen computerondersteund worden vertaald. Zoals de ervaring leert, zijn er bij deze filetypes vaak twee elementen die het vertaalproces vertragen: 1.) De inhoud van Excel-bestanden is dikwijls geen samenhangende tekst maar bestaat uit opsommingen of lijsten. 2.) Bij Powerpoint-bestanden moet ondanks computerondersteund vertalen vaak achteraf nog eens manueel worden geformatteerd.

HTML-documenten
Ook websites, die in HTML- of XML-code zijn gemaakt, kunnen rechtstreeks worden vertaald. Door computerondersteund vertalen kan gemakkelijk een onderscheid tussen de code en de inhoud van de pagina worden gemaakt. De te investeren tijd van de vertaler loopt echter op en de vertaler moet een grondige kennis van HTML hebben.

PDF-documenten
PDF is een filetype met veel voordelen. De auteur van een PDF-file heeft de zekerheid dat zijn document bij iedere gebruiker precies op dezelfde manier verschijnt. Daarnaast kunnen PDF-files ook niet zonder meer door de gebruiker worden veranderd. Precies dit is echter ook het probleem voor de vertaler van PDF's. Computer-aided translation is niet of slechts met veel inspanningen mogelijk, omdat PDF-files niet kunnen worden bewerkt/veranderd. De scheiding tussen inhoud en code bestaat in PDF-files nog maar in aanzet. Hierdoor kan de tekst niet of moeilijk in MS-Word worden omgezet.

Als je niet computer-aided kunt vertalen, dan betekent dat ook dat de vertaler niet automatisch toegang heeft tot zijn vroegere vertalingen en dat hij de lay-out zelf moet maken.


Grondregels voor de optimale brontekst

Om de vertaling zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, kunt u enkele grondregels voor uw te vertalen tekst toepassen. Uiteraard zijn deze richtlijnen geen voorwaarden voor een goede vertaling. De vertaler zal altijd zijn best doen om een correcte en aantrekkelijke tekst te leveren. Maar als de brontekst aan bepaalde criteria voldoet, dan kan de vertaler zich beter op zijn eigenlijke taak concentreren. De opdrachtgever bespaart hierdoor tijd en geld.

Formeel
+ lay-out: niet te veel
+  het beste als MS-Word-bestand
+  PDF alleen wanneer niet anders mogelijk is
+  indien beschikbaar: referentiestukken
+  contactpersoon aangeven
 
Inhoudelijk
+  geen dubbelzinnigheden (let in het bijzonder op onjuist spatiegebruik)
+  coherent, logisch, duidelijk
+  geen fouten waardoor het tekstbegrip wordt belemmerd
+  definitief (nadat de tekst vertaald is, wordt iedere wijziging omslachtig)